Chọn câu trả lời đúng. Chọn h = 6,625.10−34 (J.s); c = 3,108 (m/s). Cho công thoát electron của kim loại là A = 2 (eV). Bước sóng giới hạn quang điện của kim loại là:

A.

0,621 (μm).

B.

0,525 (μm).

C.

0,675 (μm).

D.

0,58 (μm).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...