Chọn câu trả lời đúng. Chọn h = 6,625.10−34 (J.s); c = 3,108 (m/s). Cho công thoát electron của kim loại là A = 2 (eV). Bước sóng giới hạn quang điện của kim loại là:

A.

0,621 (μm).

B.

0,525 (μm).

C.

0,675 (μm).

D.

0,58 (μm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,621 (μm).

Giới hạn quang điện của tấm kim loại: λ0 = = 0,621 (μm).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...