Chọn câu trả lời đúng. Cho h = 6,625.10−34 (J.s); c = 3.108 (m/s). Mức năng lượng của các quỹ đạo dừng của nguyên tử hiđro lần lượt từ trong ra ngoài là: −13,6 (eV); −3,4 (eV); −1,5 (eV)...Với : En = − (eV); n = 1,2,3... Khi electron chuyển từ mức năng lượng ứng với n = 3 về n = 1 thì sẽ phát ra bức xạ có tần số:

A.

2,9.1014.

B.

2,9.1015 (Hz).

C.

2,9.1016.

D.

2,9.1017 (Hz).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2,9.1015 (Hz).

Ta có: hf = E3 − E1.

f = = 2,9.1015 (Hz).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...