Chọn câu trả lời đúng. Cho h = 6,625.10−34 (J.s); c = 3.108 (m/s), e = 1,6.10−19 (C). Công suất của nguồn bức xạ λ = 0,3 (μm) là P = 2 (W), cường độ dòng quang điện bão hoà là I = 4,8 (mA). Hiệu suất lượng tử là:

A.

1%.

B.

10%.

C.

2%.

D.

0,2%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1%.

Số phôtôn phát ra trong 1 (s) là: nρ = = 3,02.1018 (phôtôn/s).

Số electron bứt ra khỏi catốt, đến anốt trong 1 (s): ne = = 3.1016 (electron/s).

Hiệu suất lượng tử là: H = .100% = 1%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...