Chọn câu trả lời đúng. Cho h = 6,625.10−34 (J.s); c = 3.108 (m/s), e = 1,6.10−19 (C). Biết công suất của nguồn sáng có bước sóng 0,3 (μm) là 2,5 (W). Giả thiết hiệu suất lượng tử 100%. Cường độ dòng quang điện bão hoà là:

A.

0,6 (A).

B.

6 (mA).

C.

0,6 (mA).

D.

6 (μA).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,6 (A).

Số phôtôn phát ra trong 1 (s) là: nρ = = 3,77.1018 (phôtôn/s).

Do hiệu suất lượng từ 100% nên: ne = nρ = 3,77.1018 (electron/s).

Cường độ dòng quang điện bão hòa là: Ibh = ne.e = 0,6 (A).

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...