Chọn câu trả lời đúng. Cho h = 6,625.10-34J.s; e = 3.108m/s. Mức năng lượng của các quỹ đạo đứng của nguyên tử hiđro lần lượt từ trong ra ngoài là: 13,6eV, -3,4eV; -1,5eV...Với En = -eV; n = 1,2,3...Vạch phổ có bước sóng λ = 1875nm ứng mới sự chuyển của electron giữa các quỹ đạo:

A.

Từ mức năng lượng ứng với n = 4 về mức năng lượng ứng với n = 3.

B.

Từ mức năng lượng ứng với n = 5 về mức năng lượng ứng với n = 3.

C.

Từ mức năng lượng ứng với n = 6 về mức năng lượng ứng với n = 3.

D.

Từ mức năng ượng ứng với n = 7 về mức năng lượng ứng với n = 3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Từ mức năng lượng ứng với n = 4 về mức năng lượng ứng với n = 3.

Ta có: RN = - (eV) = - (J)

Bảng giá trị các mức năng lượng:

Áp dụng công thức:

Khi đó: λ43 = = 1875 (nm)

λ53 = 1282 (nm)

λ63 = 1092 (nm)

λ73 = 1003 (nm)

Từ các kết quả trên cho thấy vạch phổ có các bước sóng λ = 1875 nm ứng với sự chuyển của electron giữa các quỹ đạo từ mức năng lượng ứng với n = 4 về mức năng lượng ứng với n = 3.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...