Chọn câu trả lời đúng. Cho h = 6,625.10-34J.s; e = 3.108m/s. Mức năng lượng của các quỹ đạo đứng của nguyên tử hiđro lần lượt từ trong ra ngoài là: 13,6eV, -3,4eV; -1,5eV...Với En = -eV; n = 1,2,3...Vạch phổ có bước sóng λ = 1875nm ứng mới sự chuyển của electron giữa các quỹ đạo:

A.

Từ mức năng lượng ứng với n = 4 về mức năng lượng ứng với n = 3.

B.

Từ mức năng lượng ứng với n = 5 về mức năng lượng ứng với n = 3.

C.

Từ mức năng lượng ứng với n = 6 về mức năng lượng ứng với n = 3.

D.

Từ mức năng ượng ứng với n = 7 về mức năng lượng ứng với n = 3.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...