Chọn câu trả lời đúng. Cho h = 6,625.10-34J.S; e = 3.108m/s, e = 16,10-19C. Một ống Rơnghen phát ra bức xạ có bước sóng ngắn nhất là 6.10-11 m. Hiệu điện thế cực đại giữa hai cực của ống là:

A.

21KV.

B.

2,1KV.

C.

3,3KV.

D.

22KV.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...