Chọn câu trả lời đúng. Cho e = 1,6.10−19 (C). Cường độ dòng điện qua ống là 10 (mA). Số electron đến đập vào đối âm cực trong 10 (giây) là:

A.

6,25.108.

B.

6,55.1017.

C.

6,25.1017.

D.

6,25.1019.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

6,25.1017.

Số electron đến đập vào đối âm cực trong 1 (giây) là:

n = = 6,25.1016 (hạt/s).

Số electron đến đập vào đối âm cực trong 10 (giây) là:

N = n.t = 6,25.1016.10 = 6,25.1017 (hạt/s).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...