Chọn câu trả lời đúng. Cho bán kính quỹ đạo Bohr thứ nhất 0,53.10−10 (m). Bán kính quỹ đạo Bohr thứ 5 là:

A.

2,65.10−10 (m).

B.

0,106.10−10 (m).

C.

10,25.10−10 (m).

D.

13,25.10−10 (m).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

13,25.10−10 (m).

Ta có: rn = n2r0 r5 = 52r0 = 52.0,53.10−10 = 13,25.10−10 (m).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...