Chọn câu trả lời đúng. Cho bán kính quỹ đạo Bohr thứ nhất 0,53.10−10 (m). Bán kính quỹ đạo Bohr thứ 5 là:

A.

2,65.10−10 (m).

B.

0,106.10−10 (m).

C.

10,25.10−10 (m).

D.

13,25.10−10 (m).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 10

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...