Chọn câu trả lời đúng. Bước sóng của các vạch quang phổ của nguyên tử hiđro được tính theo công thức:

       ; với RH = 1,097.107 (m−1).

Bước sóng của vạch thứ hai trong dãy Balmer là:

A.

0,518 (μm).

B.

0,486 (μm).

C.

0,586 (μm).

D.

0,686 (μm).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 10

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...