Chọn câu trả lời đúng. Biết rằng để triệt tiêu dòng quang điện ta phải dùng hiệu điện thế hãm 3V. Cho e = 1,6.10−19 (C); me = 9,1.10−31 (kg). Vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện bằng:

A.

1,03.106 (m/s).

B.

1,03.105 (m/s).

C.

2,03.105 (m/s).

D.

2,03.106 (m/s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1,03.106 (m/s).

Vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện bằng:

V0max = ≈ 1,03.106 (m/s).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...