Chọn câu trả lời đúng. Bán kính quỹ đạo Bohr thứ hai là 2,12.10−10 (m). Bán kính bằng 19,08.10−10 (m) ứng với bán kính quỹ đạo Bohr thứ:

A.

4.

B.

5.

C.

6.

D.

7.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

6.

Ta có: = 6.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...