Chọn câu SAI trong số các câu sau:

A.

Dao động điện từ trong bất kì mạch dao động nào cũng là dao động tắt dần.

B.

Mạch dao động hở có thể tạo ra điện trường biến thiên truyền đi xa trong chân không.

C.

Trong mạch dao động, điện trường tập trung ở giữa hai bản tụ điện và từ trường tập trung xung quanh cuộn cảm.

D.

Điện từ trường ở xa mạch dao động có năng lượng không đáng kể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dao động điện từ trong bất kì mạch dao động nào cũng là dao động tắt dần.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...