Chọn câu sai trong số các câu dưới đây:

A.

Anhxtanh cho rằng ánh sáng gồm những hạt riêng biệt gọi là photon.

B.

Mỗi photon khi bị hấp thụ thì truyền hoàn toàn năng lượng của nó cho một êlectron.

C.

Các định luật quang điện chứng minh tính chất sóng của ánh sáng.

D.

Thuyết lượng tử do Plăng đề xướng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Các định luật quang điện chứng minh tính chất sóng của ánh sáng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...