Chọn câu sai trong các câu sau?

A.

Nhờ khống chế sinh học mà cá thể của quần thể luôn dao động quanh vị trí cân bằng.

B.

Nhờ khống chế sinh học mà số lượng cá thể của quần thể nào đó trong quần xã luôn giảm.

C.

Nhờ khống chế sinh học mà số lượng cá thể của cả quần xã được duy trì ở mức phù hợp với khả năng của môi trường.

D.

Nhờ khống chế sinh học mà tạo nên sự cân bằng trong quần xã.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nhờ khống chế sinh học mà số lượng cá thể của quần thể nào đó trong quần xã luôn giảm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương Quần Xã Sinh Vật 20 phút có lời giải - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...