Chọn câu sai trong các câu sau?

A.

Thị kính của kính thiên văn là kính lúp.

B.

Vật kính của kính thiên văn là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài.

C.

Vật kính của kính thiên văn là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn.

D.

Trong kính thiên văn, khoảng cách giữa vật kính và thị kính thay đổi được.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vật kính của kính thiên văn là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...