Chọn câu sai trong các câu sau?

A.

Thị kính của hiển vi là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài.

B.

Trong kính hiển vi, khoảng cách giữa vật kính và thị kính không thay đổi.

C.

Thị kính của kính hiển vi là kính lúp.

D.

Vật của kính hiển vi là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Thị kính của hiển vi là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...