Chọn câu sai trong các câu sau?

A.

Vật thật ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ cho ảnh thật, ngược chiều với vật.

B.

Vật thật qua thấu kính phân kì luôn cho ảnh cùng chiều và nhỏ hơn vật.

C.

Vật ảo nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính phân kì cho ảnh thật.

D.

Vật ảo qua thấu kính hội tụ cho ảnh ảo.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vật ảo qua thấu kính hội tụ cho ảnh ảo.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 40 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...