Chọn câu đúng.Cho ba điện tích q1 = - q2 = q3 = q >0 đặt ở các đỉnh của một tam giác vuông có một góc nhọn $30^{0}$ và cạnh huyền 2a .Xác định cường độ điện trường tại trung điểm M của cạnh huyền .Biết điện tích q2 < 0 nằm ở đỉnh góc $30^{0}$

A.

$E_{M}=\sqrt[]{7}\frac{kq}{a^{2}}$

B.

$E_{M}=\sqrt[]{3}\frac{kq}{2a^{2}}$

C.

$E_{M}=\frac{kq}{a^{2}}$

D.

$E_{M}=\frac{kq}{2a^{2}}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...