Chọn câu đúng. Vectơ cường độ điện trường cùng phương

A.

cùng chiều với lực tác dụng lên một điện tích thử đặt tại điểm đó.

B.

cùng chiều với lực  tác dụng lên một điện tích thử dương đặt trong điện trường đó.

C.

cùng chiều với lực  tác dụng lên một điện tích thử âm đặt trong điện trường đó.

D.

ngược chiều với lực  tác dụng lên một điện tích thử đặt tại điểm đó.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...