Chọn câu đúng trong các câu sau?

A.

Tinh bột và xenlulozơ có đều tham gia phản ứng tráng bạc.

B.

Tinh bột, saccarozơ và xenlulozơ có công thức chung là Cn(H2O)n.

C.

Tinh bột, saccarozơ và xenlulozơ có công thức chung là Cn(H2O)m.

D.

Tinh bột, saccarozơ và xenlulozơ đều là những polime có trong thiên nhiên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tinh bột, saccarozơ và xenlulozơ có công thức chung là Cn(H2O)m.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...