Chọn câu đúng trong các câu sau?

A.

Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối nhỏ.

B.

Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột.

C.

Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau.

D.

Xenlulozơ và tinh bột đều có phân tử khối rất lớn, nhưng phân tử khối của xenlulozơ lớn hơn rất nhiều so với tinh bột.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Xenlulozơ và tinh bột đều có phân tử khối rất lớn, nhưng phân tử khối của xenlulozơ lớn hơn rất nhiều so với tinh bột.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...