Chọn câu đúng trong các câu sau:

A.

Cường độ dòng quang điện bão hoà tỉ lệ với cường độ chùm sáng kích thích vì số êlectron quang điện bật ra khỏi catốt tỉ lệ với số phôtôn đập vào catốt.

B.

Khi hiệu điện thế giữa anốt và catốt bằng 0 thì cường độ dòng quang điện cũng bằng 0.

C.

Cường độ dòng quang điện phụ thuộc vào: hiệu điện thế giữa anốt và catốt, cường độ sáng của chùm sáng kích thích, bản chất của chất làm catốt, tần số của ánh sáng kích thích.

D.

Khi được chiếu sáng thích hợp thì cường độ dòng quang điện trong tế bào quang điện tuân theo định luật Ôm: cường độ dòng điện tỉ lệ với hiệu điện thế giữa anốt và catốt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cường độ dòng quang điện phụ thuộc vào: hiệu điện thế giữa anốt và catốt, cường độ sáng của chùm sáng kích thích, bản chất của chất làm catốt, tần số của ánh sáng kích thích.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...