Chọn câu đúng trong các câu sau?

A.

Điểm cực viễn là điểm xa nhất mà khi đặt vật tại đó mắt phải điều tiết tối đa mới nhìn rõ.

B.

Điểm cực cận là điểm gần nhất mà khi đặt vật tại đó mắt không điều tiết vẫn nhìn rõ được.

C.

Không thể quan sát được vật khi vật đặt ở điểm cực viễn của mắt.

D.

Khi quan sát vật đặt ở điểm cực cận, mắt phải điều tiết tối đa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Khi quan sát vật đặt ở điểm cực cận, mắt phải điều tiết tối đa.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...