Chọn câu đúng nhất trong các câu sau.

Tính dị hướng là một đặc trựng của tinh thể, tính chất này tồn tại ở vật rắn

A.

kết tinh.

B.

đơn tinh thể.

C.

vô định hình.

D.

đa tinh thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vô định hình.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể - vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...