Chọn câu đúng khi nói về vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa:

A.

Ở vị trí cân bằng, vận tốc cực đại, gia tốc cực đại.

B.

Ở vị trí biên, vận tốc bằng không, gia tốc bằng không.

C.

Ở vị trí biên, vận tốc bằng không, gia tốc cực đại.

D.

Ở vị trí cân bằng, vận tốc bằng không, gia tốc cực đại.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...