Chọn câu đúng?

Độ pH của dung dịch CH3COOH 0,1M là:

A.

pH = 1.

B.

pH < 1.

C.

1 < pH < 7.

D.

pH > 7.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1 < pH < 7.

Chú ý rằng CH3COOH là axit yếu nên nồng độ H+ phải nhỏ hơn 0,1M  pH > 1 và vì là axit nên pH phải nhỏ hơn 7.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...