Chọn câu đúng?

Độ pH của dung dịch CH3COOH 0,1M là:

A.

pH = 1.

B.

pH < 1.

C.

1 < pH < 7.

D.

pH > 7.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...