Chọn câu đúng:

A.

Dao động điều hòa có biên độ giảm dần theo thời gian.

B.

Tần số tỉ lệ thuận với chu kì dao động.

C.

Chu kì dao động tỉ lệ thuận với biên độ.

D.

Biên độ dao động là giá trị cực đại của li độ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Biên độ dao động là giá trị cực đại của li độ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...