Chọn câu đúng

A.

Xenlulozơ có phân tử khối lớn hơn nhiều so với tinh bột.

B.

Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối nhỏ.

C.

Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột.

D.

Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

cả tinh bột và xenluozơ đều có phân tử khối rất lớn nhưng xenlolozơ có phân tử khối lớn hơn nhiều so với

tinh bột

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...