Chọn 4 viên bi từ một bình đựng 6 viên bi xanh và 8 viên bi trắng. Gọi X là số viên bi xanh có được. Tập giá trị của X có số phần tử là:

A.

2.

B.

3.

C.

4.

D.

5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tập giá trị của X là: {0; 1; 2; 3; 4} ⇒ có 5 phần tử.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...