Cho hình chóp S.ABC có img1, đáy ABC vuông tại A. Mệnh đề nào sau đây sai?   

A.

góc giữa (SBC) và (SAC) là góc SCB.         

B.

img1

C.

img1.

D.

Vẽ img1, H thuộc BC. Góc giữa (SBC) và (ABC) là góc AHS.   

Đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...