Cho hai điểm A(0 ; 0 ; 3), B(1 ; 2 ; 0). C thay đổi trên trục Ox. Giá trị nhỏ nhất của diện tích tam giác ABC là:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Giả sử C = (x ; 0 ; 0). Ta có  = (1 ; 2 ; - 3) ;  = (x ; 0 ; - 3)  ⇒  = (-6 ; 3 - 3x ; -2x).

Xét hàm số f(x) = 13x2 - 18x + 45. f'(x) = 0 ⇔ x = 9/13

Khi đó min 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...