Chỗ dựa chủ yếu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu:

A.

Thành quả của cách mạng dân chủ nhân dân (1946-­1949) và sự nhiệt tình của nhân dân   

B.

Sự hoạt động và hợp tác của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)

C.

Sự giúp đỡ của Liên Xô

D.

Sự hợp tác giữa các nước Đông Âu

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Thành quả của cách mạng dân chủ nhân dân (1946-­1949) và nhiệt tình của nhân dân   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...