Chỗ dựa chủ yếu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu:

A.

Thành quả của cách mạng dân chủ nhân dân (1946-­1949) và sự nhiệt tình của nhân dân   

B.

Sự hoạt động và hợp tác của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)

C.

Sự giúp đỡ của Liên Xô

D.

Sự hợp tác giữa các nước Đông Âu

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Thành quả của cách mạng dân chủ nhân dân (1946-­1949) và nhiệt tình của nhân dân   

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...