Cho z và z' có số phức liên hợp là  và . Phát biểu nào sau đây sai?

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có: (a + ib)(a - ib) = a2 + b2 và (a + ib)2 = a2 - b2 + 2abi. Vậy a2 + b≠ a2 - b2 + 2abi nên phát biểu 

 là sai.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...