Cho z = m + 3i, z' = 2 - (m + 1)i. Giá trị nào sau đây của m để z.z' là số ảo?

A.

m = 6

B.

m = -3

C.

m = 

D.

m = 5

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

m = 

z.z’ = (m + 3i)[2 - (m + 1)i] = (5m + 3) + i(6 - m - m2).

z.z' là số ảo khi 5m + 3 = 0 ⇔ m = 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...