Cho z = m + 3i, z' = 2 - (m + 1)i. Giá trị nào sau đây của m để z = z'?

A.

m = 1

B.

m = 2

C.

m = 0

D.

m ∈ Ø

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

m ∈ Ø

Ta có 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...