Cho z = m + 3i, z' = 2 - (m + 1)i. Giá trị nào của m sau đây để z.z' là số thực?

A.

m = 2 hay m = -3

B.

m = -2 hay m = 3

C.

m = 1 hay m = 6

D.

m = -1 hay m = 6

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...