Cho z là một số phức. Môđun của -3iz bằng:

A.

-3|z|

B.

3|z|

C.

z

D.

3

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Gọi z = a + bi (a , b ∈ R) thì -3iz = 3b -3ai

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...