Cho z = i2008 + i2009 , z có dạng đại số là:

A.

1 + i

B.

1 - i

C.

2i

D.

2

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1 + i

Ta có: z = i2008 + i2009 = i4(502) + i4(502)+1 = 1 + i

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...