Cho z = 5 - 3i. Tính  ta được kết quả:

A.

0

B.

-6i

C.

-3i

D.

-3

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

-3

Ta có:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...