Cho z = 5 - 3i. Tính  ta được kết quả:

A.

-22 + 33i

B.

22 + 33i

C.

22 - 33i

D.

-22 - 33i

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

22 + 33i

Ta có:  = 1 + (5 + 3i) + (16 + 30i) = 22 + 33i

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...