Cho z = 5 - 3i. Tính  ta được kết quả:

A.

10 + 198i

B.

10 - 198i

C.

-10 + 198i

D.

-10 - 198i

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

10 + 198i

Ta có:

 = (5 + 3i)3 = 125 + 3.25(3i) + 3.5(3i)2 + (3i)3 = -10 + 198i

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...