Cho z = 5 - 3i. Tính  ta được kết quả:

A.

10 + 198i

B.

10 - 198i

C.

-10 + 198i

D.

-10 - 198i

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...