Cho z = 5 - 3i. Tính  ta được kết quả:

A.

16 + 30i

B.

16 - 30i

C.

25 - 9i

D.

25 + 9i

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

16 +30i

Ta có:  = (5 + 3i)2 = 16 +30i

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...