Cho z = 5 - 3i. Tính  ta được kết quả:

A.

5 - 3i

B.

C.

3 - 5i

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 Ta có:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...