Cho z = 2i16 + i3 , z có dạng đại số là:

A.

3i

B.

2 - i

C.

2 + i

D.

3 - i

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2 - i

Ta có: z = 2i16 + i3 = 2i4(4) + i2.i = 2 - i

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...