Cho z = 2 + 3i ; z’ = -1 + 4i, z2 + z’ bằng:

A.

-6 + 16i

B.

6 + 16i

C.

6 - 16i

D.

-6 - 16i

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...