Cho z = 2 + 3i và z’ = 2 - i,  bằng:

A.

1 + 8i

B.

1 - 8i

C.

D.

1 - i

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...