Cho Y là một amino axit. Khi cho 0,02 mol Y tác dụng với HCl thì dùng hết 80 (ml) dung dịch HCl 0,25M và thu được 3,67 (g) muối khan. Còn khi cho 0,01 mol Y tác dụng với dung dịch KOH thì cần dùng 100 (ml) dung dịch KOH 0,2M. Công thức của Y là:

A.

H2NC2H3(COOH)2.

B.

H2NC3H6COOH.

C.

(H2N)2C3H5COOH.

D.

H2NC3H5(COOH)2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

H2NC3H5(COOH)2.

Gọi công thức của amino axit là (H2N)xR(COOH)y.

nHCl = 0,08.0,25 = 0,02 (mol); nKOH = 0,1.0,2 = 0,02 (mol).

(H2N)xR(COOH)y + xHCl (ClH3N)xR(COOH)y

= 1.

= = 183,5 (g/mol) MY = 183,5 − 36,5 = 147 (g/mol).

H2NR(COOH)y + yKOH H2NR(COOK)y + yH2O.

Công thức Y có dạng H2NR(COOH)2 R + 106 = 147 R = 41 (C3H5)

Công thức của Y là: H2NC3H5(COOH)2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...