Cho X, Y, Z là các hợp chất vô cơ của một kim loại, khi hơ lên ngọn lửa trắng thấy ngọn lửa nhuốm màu vàng.

X + Y  Z;

Z + H2O + khí E;

Biết E là hợp chất của cacbon.

E + X  Y (hoặc Z).

X, Y, Z, E lần lượt là:

A.

NaOH, Na2CO3, NaHCO3, CO2.

B.

NaOH, NaHCO3, Na2CO3, CO2.

C.

NaOH, NaHCO3, CO2, Na2CO3.

D.

NaOH, Na2CO3, CO2, NaHCO3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

NaOH, NaHCO3, Na2CO3, CO2.

Các hợp chất X, Y, Z là các hợp chất của Na vì làm màu ngọn lửa nhuốm vàng.

NaOH + NaHCO3  Na2CO3 + H2O

2NaHCO CO2 + H2O + Na2CO3

Na2CO3 + CO2 + H2 NaHCO3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...