Cho x mol Fe phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thu được y mol khí và dung dịch chứa hỗn hợp 2 muối. Vậy mối liên hệ giữa x và y là:

A.

.

B.

 < x <y.

C.

.

D.

 < x < y.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

.

Vì hỗn hợp dung dịch chứa 2 muối  dung dịch chứa Fe3+ và Fe2+.

Ta có:

Vì dung dịch vẫn còn Fe3+ nên 2z <   0 < z < 

 Tổng số mol Fe = 

Kết luận:  là đúng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...